Een bekend gezegde is: “Het leven gaat niet altijd over rozen”.
Dit gezegde geldt zeker voor mensen met nierfalen en hun naaste omgeving. Nierfalen is meestal niet aan de buitenkant te zien. Hierdoor ervaren nierpatiënten naast fysieke klachten en acceptatie, ook soms onbegrip in hun sociale- en werkzame leven.

Wanneer bij iemand in onze regio nierfalen wordt geconstateerd, wordt hij/zij meestal doorverwezen naar het Slingeland Ziekenhuis – afdeling Nefrologie. Op deze afdeling is een deskundigteam aanwezig om iemand te informeren over de mogelijkheden van nierfunctie-vervangende therapie, de voorbereiding hierop en de gevolgen voor het dagelijkse leven. Dit alles is er opgericht dat de nierfunctie zolang mogelijk stabiel blijft en dat men een weloverwogen keuze kan maken voor een nierfunctievervangende behandeling zodra dit nodig is.

Nierpatiëntenvereniging Slidia organiseert in samenwerking met de dialyse-afdeling van het Slingeland Ziekenhuis zgn. lotgenotenbijeenkomsten.

Voor deze bijeenkomsten onderscheiden wij verschillende groepen, t.w.:
 • Pré-dialysepatiënten.
 • Hemo-dialysepatiënten.
 • Peritoneale-dialysepatiënten (CAPD en APD).
 • Getransplanteerden.
 • Partners/nabestaanden, familieleden en/of mantelzorgers van nierpatiënten.

Tijdens de lotgenotenbijeenkomsten is het de bedoeling dat wij met een doelgroep in gesprek gaan over hoe men met nierfalen en de sociale aspecten hiervan mee om gaat.

Hierbij worden o.a. onderwerpen besproken zoals:
 • Hoe om te gaan met nierfalen op zichzelf.
 • Partner/gezin.
 • Het sociale leven.
 • Het werkzame leven.
 • Hoe om te gaan met een dieet.

De medische aspecten laten wij graag over aan de professionals van het Slingeland Ziekenhuis.
De gesprekken worden geleid door een bestuurslid van Slidia die ervaring heeft met nierfalen. Uit ervaring blijkt dat alle aanwezigen ervaringsdeskundigen zijn en hierdoor een bijzondere interactie ontstaat, waardoor ervaringen, werkwijzen en tips met elkaar gedeeld worden.

Hoe komt een uitnodiging voor een lotgenotenbijeenkomst tot stand?
Alle (pre)dialyse- en getransplanteerde patiënten die behandeld worden in/of verbonden zijn in het Slingeland Ziekenhuis, krijgen een uitnodiging voor de lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd door onze nierpatiëntenvereniging. Deze uitnodiging wordt in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door het secretariaat van de dialyse-afdeling van het Slingeland Ziekenhuis verstuurd. Men hoeft hiervoor dus geen lid te zijn van onze nierpatiëntenvereniging of van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Na ontvangst van een uitnodiging kan men zich aanmelden voor de desbetreffende bijeenkomst.

Wel hebben we een aantal spelregels:
 • Alles wat bij een bijeenkomst besproken wordt is en blijft vertrouwelijk.
 • De meeste bijeenkomsten zijn alleen voor de geadresseerde van de uitnodiging bedoeld, zonder introducees. Echter voor de bijeenkomst “Pré-dialyse” kan men zich eventueel met één introducee inschrijven en voor de bijeenkomst “Partners/nabestaanden, familieleden en/of mantelzorgers van nierpatiënten” zijn uiteraard meerdere personen welkom.
 • Het is zeker de bedoeling dat deze gesprekken worden gevoerd op een informele- en laagdrempelige wijze.

Kosten voor deelname.
Voor deelname aan deze bijeenkomst zijn er voor u geen kosten aan verbonden, met uitzondering voor de bijeenkomst “Partners/nabestaanden, familieleden en/of mantelzorgers van nierpatiënten”.

Lees meer.
Deelname tot twee personen per patiënt aan deze lotgenotenbijeenkomst is kosteloos. Meer deelnemers dan twee personen per patiënt zijn natuurlijk ook welkom, alleen brengen we de dan de lunch inrekening (tegen kostprijs).

 

Behoort u tot een doelgroep van lotgenotenbijeenkomsten, dan hopen wij u zeker op één van onze bijeenkomsten te mogen begroeten.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com