Alles wordt in het werk gesteld om de website van Nierpatiëntenvereniging Slidia vlot te laten functioneren. We nemen echter geen verantwoordelijkheid voor, en zullen niet aansprakelijk zijn voor, de website tijdelijk niet beschikbaar vanwege technische problemen buiten onze controle of helemaal niet beschikbaar.

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de informatie door ons wordt verstrekt en we ons best doen om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook.

We kunnen van tijd tot tijd informatie opnemen die ons door derde partijen wordt gegeven en die wij als betrouwbaar beschouwen, noch wij, noch enige derde partij, geeft enige garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en gevonden materialen. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten nadrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover maximaal toegestaan door de wet.

Van tijd tot tijd kan deze website ook links bevatten naar andere websites. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak en om u meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat we de website(s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s). We hebben ook geen controle over de beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of een goedkeuring van de meningen die op die websites zijn geuit.

Niets op deze website vormt, of is bedoeld als, advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig hebt met betrekking tot een juridische, financiële, medische of andere kwestie, dient u een geschikte professional te raadplegen met expertise op dat gebied.

Als enige bepaling van deze website disclaimer niet-afdwingbaar is of blijkt te zijn onder toepasselijk recht, heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de disclaimer van deze website.

Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com